بررسی الزامات مارجین

FXTK با ارائه مارجین‌های متغیر این امکان را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد که حتی با مبلغ سپرده کم قادر به دریافت سود از بازار هدف باشند. شما می‌توانند در قسمت زیر الزامات مارجین را بررسی کنید.